FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG FÖRPACKAD PRODUKT

Vår passion är att vara din sparringpartner i arbetet med att utveckla dina nyheter. Vi är ett lyhört team, som gärna hjälper till med så väl smak, struktur som med förpackningslösningar som är tilltalande.

Produktionen sker i en modern produktionsanläggning, där vi hanterar flaskor, plastdunkar, burkar, kapslar och påsar i olika storlekar och format. Inte många förpackningslösningar är oss främmande.

Vår tradition är långsiktighet tillsammans med dig som kund. En del av uppdragen har pågått i över 10 år.

Utöver våra kundspecifika uppdrag producerar vi även egna varumärken. En ledstjärna är att inte arbeta med projekt under eget varumärke som konkurrerar med våra kundspecifika uppdrag.


Egna produkter