Egna produkter

Vår målsättning är att bredda vår kompetens och vårt produktutbud. Därför har vi idag två egna registrerade varumärken. Både produkterna levereras till den nordiska marknaden

  • Swipper - en isglass för komsumentledet
  • SOY-King - olika smakvarianter för konsument/storkök/industri.

Egna produkter