Kvalitet & miljö

Vi har en stor ansvarskänsla för kvalitet och noggrannhet i vår produktion. Det innebär att vi har full spårbarhet genom hela produktionsledet.

I ett led att aktivt följa med vad som händer inom livsmedelskvalitet, så är vi medlemmar i Svenska Arom- och Kryddföreningen, http://www.aromochkryddforeningen.se

Vi samarbetar nära med våra kunder för att förankra ett långvarigt samarbete.

Vi är inte miljöcertifierade men följer konsekvent och noga vår miljöpolicy, som uppdateras kontinuerligt.


Egna produkter