Våra ledord

Kvalitet
Vi ska ha ett välutvecklat system för kvalitetskontroll och uppfylla alla krav från kunder, lagstiftare och myndigheter.

Innovation
Vi ska kontinuerligt utveckla nya produkter som är anpassade till en modern livsstil.

Vinst
En rimlig vinstmarginal är en förutsättning för företagets utveckling och en bas för vår kommande framgång.

Produktivitet
Vi ska kontinuerligt utveckla våra produkter och produktionsmetoder så att vi upprätthåller en produktivitetsnivå som ligger över industristandard.

Strategi
Våra mål är långsiktiga. Kortsiktiga vinster ska aldrig äventyra vår långsiktiga målsättning.

Oberoende
Vi ska vara ett företag som står självständigt i förhållande till kunder, leverantörer och finansiärer.Egna produkter