Produkter och tjänster

Vi levererar livsmedelsprodukter med hög kvalitet där det behövs någon form av förädling. Vår produktion bygger på att vår utrustning har en hög utnyttjande grad, vilket innebär att produkter kan produceras till en låg och konkurrenskraftig kostnadsnivå.

Flytande produkter
Vi blandar och processar flytande produkter, som inte kräver en värmebehandling, med och utan tillsats av emulgeringsmedel. Beroende på produktens utseende och konsistens, så kan vi i viss utsträckning pastörisera före packning. Tillsammans med dig tar vi fram lämplig förpackningslösning, till exempel

  • Kallrörda packade i flaska, dunk eller påse
  • Kallrörda pastöriserade packade i flaska eller dunk
  • Industriprodukter pastöriserade

Torra produkter
Vi blandar torra produkter såväl söta blandningar som salta ex kryddblandningar. Vad gäller förpackning av torra produkter kan vi för närvarande erbjuda dig

  • Packade i burk
  • Packade i påse
  • Packade i hink

Egna produkter