Produktutveckling

Utvecklingsarbetet sker i flera steg. Det första är att ta fram ett antal produktförslag baserade på det beslutade konceptet som presenteras för dig som kund.

Resultatet av denna presentation brukar vara en eller flera justeringar av utseende och smak. I vissa fall genomför vi detta som en workshop tillsammans med dig som kund.

Parallellt med framtagning av produkten, så startas arbetet med att ta fram en lämplig förpackning, layout mm mot ett målpris, som vi enats om i samband med konceptformuleringen.


Egna produkter